Omvårdnad

Sköra händer

Betjäna Staden erbjuder tjänster som utförare av omvårdnad inom hemtjänsten. Du kan få hjälp med följande tjänster:

  • Personlig omvårdnad – av- och påklädning, hjälp med personlig hygien
  • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
  • Hjälp och stöd vid måltider
  • Hjälp vid hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Ledsagning till sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter samt promenader
  • Avlösning i hemmet

Du kan också få servicetjänster utförda genom Betjäna Staden och fördelarna är:

  • Du har ett företag att vända sig till
  • En kontaktperson som en länk mellan Dig, dina anhöriga, företaget och omvärlden
  • Färre antal personer som kommer och därmed  kontinuitet i personalstyrkan och de insatser som vi utför

Fyll gärna i formuläret på vår kontaktsida om du önskar komma i kontakt med oss angående omvårdnadstjänster.

Mer information om omvårdnadstjänster kan du hitta via Örebro Kommun.