Välkommen till Betjäna Staden

Betjäna Staden finns för dig. Syftet med vår verksamhet är att betjäna dig i din vardag. Vi vill genom våra insatser främja människors livskvalité inom livets olika perioder och skeenden. Betjäna Stadens arbete bygger på kristen grund och har den gyllene regeln som motto. ”Älska din nästa så som dig själv.”

Betjäna Staden bedriver äldreomsorg. Vi är godkända av Örebro kommun som utförare av service- och omvårdnadstjänster. Tryck på respektive område i menyn för att få mer information.

“Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull, att ingen annan är som du.”